Tag : Cong ty SEO

Dịch vụ SEO căn bản

Trong bất kỳ một dự án làm SEO nào thì các Công ty SEO điều trải qua các bước SEO căn bản trước khi thực hiện việc làm SEO là đẩy từ khóa lên các công cụ tìm kiếm. Dịch vụ SEO căn bản là gói nhỏ trong dịch vụ SEO của Mai Hân, cung [...]

Dịch vụ SEO Audit

Dịch vụ SEO Audit là gì? Seo Audit là phân tích, đánh giá một website trên tất cả các phương diện sao cho đưa ra các định hướng phát triển website theo hướng có lợi trên các công cụ tìm kiếm. Việc Seo Audit là quá trình được thực hiện xuyên suốt và thường xuyên [...]

Dịch vụ SEO từ khóa

Định nghĩa “Seo từ khóa” là gì? Seo từ khóa nôm na là khách hàng cần đẩy thông tin một từ hoặc một cụm từ liên quan đến thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm… mà khách hàng mong muốn đạt vị trí cao trong kết quả tìm kiếm. Nhằm mang đến khách hàng một lượng [...]